Kant met naald (en) de klos!
Kant ... de klos !!!
 Patroon van de maand 2018 · december

december

In dit kantje heb ik weer de cirkel van maart 2016 verwerkt.

Helaas zitten er nogal wat foutjes in en is het aanhaken in het midden ook niet zo mooi maar ik wilde het toch plaatsen om te laten zien dat ook ik niet de perfectie heb.

Op de bovenste punt beginnen met 2 paar. Bij de andere punten 1 paar aanhangen, met uitzondering van de punt helemaal rechts.

Bij een punt opzetten is altijd het mooiste. Het kan bij het aanhaken wel wat problemen geven, daarom heb ik er voor gekozen om voor ik het laatste stukje rechts kloste eerst de diagonaal links aan te haken. 

De technische tekening hieronder hoort bij het kantje van november. Ik plaats het nogeens omdat het bolletje hetzelfde wordt geklost.

 

 

Succes.

hosted by masm  |  klos  |  powered by pluck